ACTIVITIES

News

News Detail


ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานมความสำคัญอย่างไร

        ระบบไฟฟ้า มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ เหมือนกับน้ำที่เป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์เช่นกัน ซึ่งไฟฟ้าถือเป็นแหล่งกำเนิดที่หล่อเลี้ยงให้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ สามารถทำงาน โดยอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเหล่านี้จะเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์ในด้านต่างๆ  เช่น โรงงาน ห้างสรรพสินค้า ออฟฟิศ หมู่บ้าน คอนโด ไฟตามท้องถนน ซึ่งในภาคของโรงงานอุตสาหกรรม จำเป็นต้องใช้กระแสไฟฟ้าในปริมาณมาก เพราะกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมจะต้องการใช้กระแสไฟในการผลิต

        ดังนั้นการติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานจึงจำเป็นต้องมีการออกแบบอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกร และต้องเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีคุณภาพได้มาตราฐานเหมาะสมกับโรงงาน เพื่อให้การทำงานของระบบไฟฟ้าโรงงานทำงานได้มีประสิทธิภาพอย่างราบรื่น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงช่วยรลดค่าใช้จ่ายและประหยัดพลังงานได้ 

บริการติดตั้งระบบไฟฟ้า   บริการติดตั้งระบบไฟฟ้า

ปัจจัยสำคัญสำหรับติดตั้งระบบไฟฟ้าในโรงงาน ได้แก่

        1.ขนาดของโรงงาน 
        เป็นปัจจัยหลักที่ต้องคำนึงถึงเพราะโรงงานมีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ทำให้ต้องคำนวณระดับแรงดันไฟที่ต้องใช้ให้เหมาะสม เนื่องจากเครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้าในโรงงานส่งผลต่ออัตราค่าไฟฟ้า จึงจำเป็นที่จะต้องต้องติดตั้งระบบไฟฟ้าเพื่อควบคุมการใช้ไฟภายในโรงงาน
        2. ลักษณะหรือกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม 
        เป็นปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงเพราะต้องออกแบบระบบให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรม เนื่องจากกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมมีทั้งผลิตต่อเนื่องและผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง ดังนั้นการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานต้องเลือกให้เหมาะสม เพื่อป้องกันเรื่องแรงดันไฟฟ้าที่จะส่งผลกระทบต่อการผลิตสินค้าของโรงงาน
        3. ประเภทของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงาน 
โดยการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า ต้องออกแบบให้เหมาะสม เพียงพอกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จะต้องใช้ในโรงงาน เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า ระบบไฟแสงสว่างในโรงงาน เป็นต้น
        4. ค่าการลงทุนและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
        การลงทุนในระบบไฟฟ้าของแต่ละโรงงาน ต้องใช้เงินในการลงทุนซึ่งต้องวิเคราะห์ความเหมาะสมว่าลงทุนไปแล้วผลตอบแทนหรือกำไรที่จะได้รับจากการติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานนั้นคุ้มค่าการลงทุนหรือไม่ ซึ่งปกติแล้วการลงทุนติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานเป็นที่คุ้มค่าแก่การลุงทุนเพราะไฟฟ้าเป็นกำลังผลิตที่หล่อเลี้ยงให้ระบบทุกอย่างในโรงงานสามารถทำงานได้ แต่ถ้ากล่าวถึงเรื่องความเสี่ยงก็มีเช่นกัน เพราะถ้าหากระบบไฟฟ้าของโรงงานเกิดขัดข้องจะส่งผลกระทบต่อการผลิตสินค้าได้ หรือร้ายแรงไปกว่านั้นไฟฟ้าลัดวงจรอาจทำให้เกิดอัคคีภัยได้ 

  รับติดตั้งโซล่าเซลล์

        หากสนใจติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบวางระบบติดตั้ง โดยทีมวิศวกร หรือช่างเทคนิค อย่างบริษัท สยาม-ซันนี่ โวลท์ รับติตั้งระบบไฟฟ้า บริการติดตั้งระบบโซล่าฟาร์ม (Solar farm) ติดตั้งตู้คอนโทรล บริการออกแบบตู้คอนโทรล ในโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานอาคารต่าง ๆ และมีบริการดูแลหลังการติดตั้งเป็นอย่างดีติดต่อสอบถามได้ เรายินดีให้ปรึกษาเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในโรงงานและสถานประกอบการ สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คลิก

------------------------------------------------------------------------------------------
บทความที่เกี่ยวข้อง
โซล่าฟาร์ม (Solar Farm) ตัวช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์  
บริการติดตั้งตู้สวิชบอร์ด 
บริการติดตั้งระบบพรีซิชั่นแอร์ 

 

 

 

Admin