ACTIVITIES

News

News Detail


ระบบไฟฟ้าโรงงานและระบบโซล่าเซลล์ คืออะไร

          ระบบไฟฟ้าโรงงาน เป็นศูนย์รวมระบบไฟฟ้าต่าง ๆ ของโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งการออกแบบระบบไฟฟ้าโรงงานของแต่ละโรงงานจะมีการออกแบบระบบไฟฟ้าที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและรูปแบบของการใช้งาน โดยการออกแบบระบบไฟฟ้าของแต่ละโรงงานอุตสาหกรรมจะมีปัจจัยที่ควรคำนึงถึง ดังนี้
          • ขนาดของโรงงาน
          • กำลังไฟฟ้าที่ต้องการใช้งาน
          • กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม
          • ประเภทของอุปกรณ์ที่ต้องใช้งานในโรงงานไฟฟ้า
          • ปัจจัย ทุน ความเสี่ยง

          ระบบโซล่าเซลล์  เป็นอุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งโซล่าเซลล์จะมีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าสูงที่สุดในช่วงกลางวัน และจะเก็บสะสมพลังแสงอาทิตย์ไว้ในแบตเตอรี่เพื่อใช้ในช่วงกลางคืน ซึ่งระบบโซล่าเซลล์สามารถนำมาประยุกต์เข้ากับระบบไฟฟ้าโรงงานได้ เพราะสามารถช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าและต้นทุนในการผลิตของโรงงานได้

ซึ่งบริการหลักของ บริษัท สยาม-ซันนี่ โวลท์ จำกัด ได้แก่

          รับออกแบบ ติดตั้ง และบริการตรวจซ่อม

          1. ระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงาน อาคารชุด
          2. ระบบควบคุมเครื่องจักรไฟฟ้าทุกชนิด
          3. ระบบเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น 
          4. ระบบตู้คอนโทรล แผงสวิทซ์บอร์ด PLC
          5. ระบบตู้สวิทซ์บอร์ด MDB 
          6. ระบบการประหยัดไฟฟ้าในโรงงานด้วยการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์/โซล่าฟาร์ม
          7. งานติดตั้งระบบไฟฟ้าควบคุม บริหารงานโดย วิศวกร และช่างเทคนิคที่ชำนาญงานพร้อมตรวจเช็คและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า

          ดังนั้นการติดตั้งระบบโซล่าฟาร์มด้วยแผงโซล่าเซลล์นั้นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบระบบ โดยทีมวิศวกรหรือช่างเทคนิคที่เชี่ยวชาญอย่าง บริษัท สยาม-ซันนี่ โวลท์ จำกัด ให้บริการติดตั้งระบบฟ้าโรงงานและระบบโซล่าฟาร์ม (Solar farm) รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน ติดตั้งตู้คอนโทรล บริการออกแบบตู้คอนโทรล ในโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานอาคารต่าง ๆ และมีบริการดูแลหลังการติดตั้งเป็นอย่างดีติดต่อสอบถามได้ เรายินดีให้ปรึกษาเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในโรงงานและสถานประกอบการ สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คลิก
------------------------------------------------------------------------------------------
บทความที่เกี่ยวข้อง
• โซล่าฟาร์ม (Solar Farm) ตัวช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ 
ข้อควรระวังในการติดตั้งระบบไฟฟ้า
ความปลอดภัยของการติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานเป็นเรื่องที่สำคัญ 

Admin