ACTIVITIES

News

News Detail


       โซล่าเซลล์(Solar cell)

       ในยุคปัจจุบันการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ (solar cell) ได้รับความนิยมอย่างมากทั่วทุกมุมโลก เพราะด้วยคุณสมบัติของแผงโซล่าเซลล์นั้นสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้อีกทั้งสามารถกักเก็บสะสมพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้รับมาตลอดทั้งไว้ใช้ภายหลังได้

สำหรับการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ที่นิยมใช้กันในปัจจุบันสามารถแบ่งได้  3 แบบ ดังนี้

1.ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แบบออนกริด (On grid System) 

       เป็นระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่เชื่อมต่อกับระบบสายส่งจากการไฟฟ้า โดยการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แบบนี้จะใช้วิธีการนำแผงโซล่าเซลล์ต่อเข้ากับอินเวอร์เตอร์ เพื่อแปลงจากไฟกระแสตรง เป็นไฟกระแสสลับ นำมาต่อกับระบบไฟเพื่อจ่ายให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ร่วมกับการจ่ายไฟของการไฟฟ้า

ข้อดีของการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แบบออนกริด 

       • จะช่วยลดรายจ่ายค่าไฟฟ้าได้ และยังสามารถขายไฟฟ้าคืนเข้าระบบของการไฟไฟฟ้าได้ หากมีการผลิตไฟฟ้าเกินความต้องการ แต่ทั้งนี้จะต้องมีการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าก่อน
       • ค่าซ่อมบำรุงรักษาค่อนข้างต่ำ เพราะไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่ ที่จะต้องเปลี่ยนทุก ๆ 2-5 ปีอีกต่อไป ระบบนี้จึงเหมาะกับที่พักอาศัยที่ต้องการประหยัดพลังงาน

ข้อเสียของการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แบบออนกริด

       • ไม่สามารถใช้งานในเวลากลางคืนและในช่วงที่มีแสงน้อยต่ำกว่าเกณฑ์ได้ ซึ่งตัวอินเวอร์เตอร์จะทำงานได้ก็ต่อเมื่อมีไฟจากแผงโซล่าเซลล์และมีไฟจากการไฟฟ้าเท่านั้น

2.ระบบโซล่าเซลล์แบบออฟกริด (Off Grid System) 

       เป็นระบบโซล่าเซลล์ที่มีการเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่ ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับการไฟฟ้า โดยระบบนี้ผู้ติดตั้งโซล่าเซลล์จะสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เอง ซึ่งการเลือกโหลดให้เหมาะกับแรงดันไฟฟ้า อย่างไฟฟ้ากระแสตรง (DC) หรือไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) มีความสำคัญอย่างมาก เพราะระบบโซล่าเซลล์แบบออฟกริด สามารถต่อตรงกระแสไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์เข้าสู่เครื่องใช้ไฟฟ้าที่รองรับกระแสไฟตรง (DC) เท่านั้น 

ข้อดีของการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แบบออฟกริด

       • สามารถใช้ได้ในช่วงเวลากลางคืน หรือในยามฉุกเฉิน เช่น ไฟตก ไฟดับ เพราะเป็นระบบอิสระที่สามารถผลิตพลังงานได้เอง
       • นิยมใช้ในสถานที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง หรือใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

ข้อเสียของการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แบบออฟกริด

       • เครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยส่วนใหญ่ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ดังนั้น หากติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แบบออฟกริด เพื่อใช้งานร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) จำเป็นต้องติดตั้งอินเวอร์เตอร์เพื่อทำการแปลงกระแสไฟฟ้าก่อนจ่ายไฟไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ
       • มีต้นทุนการติดตั้ง และค่าซ่อมบำรุงรักษาค่อนข้างสูง เพราะมีเครื่องมือและอุปกรณ์เสริมในการติดตั้งระบบหลายอย่าง

ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์   ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ 

3. ระบบโซล่าเซลล์แบบไฮบริด (Hybrid System)

       เป็นระบบโซล่าเซลล์ที่นำระบบโซล่าเซลล์แบบออนกริดและระบบโซล่าเซลล์แบบออฟกริด มาผสมผสานรวมกัน โดยการนำแบตเตอรี่มาใช้เพื่อสำรองพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้งานในเวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์ และเมื่อมีแสงอาทิตย์ถ้ามีการผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากกว่าที่นำมาใช้งาน ระบบก็นำกระแสไฟฟ้านั้นชาร์จเข้าแบตเตอรี่ เพื่อนำมาใช้งานได้ต่อไป เพราะในเวลากลางคืนระบบโซล่าเซลล์จะไม่สามารถทำงานผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ ก็สามารถที่จะนำเอากระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่มาใช้ก่อน หากยังไม่เพียงพอระบบก็จะไปดึงไฟฟ้ามาจากระบบจำหน่ายมาใช้เพิ่มเติม

ข้อดีของการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ไฮบริด

       • ลดการสูญเสียจากกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์ สามารถโหลดใช้งานได้เลย ก่อนที่จะเข้าไปชาร์จในแบตเตอรี่ เมื่อโหลดที่ใช้งานมีน้อยลง จนกระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าเหลือก็จะค่อยชาร์จเข้าเก็บในแบตเตอรี่
       • สามารถนำแหล่งพลังงานอย่างอื่น มาร่วมเป็นแหล่งจ่ายพลังงานทดแทนได้ เช่น พลังงานลม พลังงานชีวมวล และ เครื่องยนต์ปั่นไฟ 
       • ช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ให้ยาวนานขึ้น 

ข้อเสียของการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ไฮบริด

       • ตัวชุดควบคุมการผลิตและจ่ายไฟฟ้าอย่างไฮบริด อินเวอร์เตอร์ (Hybrid Inverter) ที่ผ่านการทดสอบโดยการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) แล้วอาจจะมีจำนวนไม่มากนัก ทำให้ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง และเชื่อมต่อระบบยังมีราคาสูง 

       ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์นั้นเป็นที่นิยมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม อาคารบ้านเรือน อาคารสำนักงานมากขึ้นเพราะจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าไฟในแต่ละเดือนได้ดีถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและสามารถใช้งานได้อย่างยาวนาน บริษัท สยาม-ซันนี่ โวลท์ จำกัด ให้บริการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์โซล่าฟาร์ม (Solar farm) ระบบไฟฟ้า รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน ติดตั้งตู้คอนโทรล บริการออกแบบตู้คอนโทรล ในโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานอาคารต่าง ๆ และมีบริการดูแลหลังการติดตั้งเป็นอย่างดีติดต่อสอบถามได้ เรายินดีให้ปรึกษาเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในโรงงานและสถานประกอบการทุกประเภท 

สยามซันนี่  

------------------------------------------------------------------------------------------
บทความที่เกี่ยวข้อง
ข้อควรระวังในการติดตั้งระบบไฟฟ้า  
บริการติดตั้งตู้สวิชบอร์ด  
• 
รับติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานและระบบโซล่าเซลล์ โดยบริษัท สยาม-ซันนี่ โวลท์  

Admin