สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2024 1369  
Feb 2024 1292  
Mar 2024 933  
Apr 2024 1188  
May 2024 773  
Jun 2024 0  
Jul 2024 0  
Aug 2024 0  
Sep 2024 0  
Oct 2024 0  
Nov 2024 0  
Dec 2024 0