สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2021 1020  
Feb 2021 957  
Mar 2021 909  
Apr 2021 1072  
May 2021 1290  
Jun 2021 1156  
Jul 2021 775  
Aug 2021 0  
Sep 2021 0  
Oct 2021 0  
Nov 2021 0  
Dec 2021 0