สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2021   27  
2 Jun 2021   49  
3 Jun 2021   48  
4 Jun 2021   38  
5 Jun 2021   24  
6 Jun 2021   36  
7 Jun 2021   20  
8 Jun 2021   16  
9 Jun 2021   28  
10 Jun 2021   48  
11 Jun 2021   61  
12 Jun 2021   31  
13 Jun 2021   61  
14 Jun 2021   40  
15 Jun 2021   54  
16 Jun 2021   27  
17 Jun 2021   50  
18 Jun 2021   68  
19 Jun 2021   55  
20 Jun 2021   14  
21 Jun 2021   0  
22 Jun 2021   0  
23 Jun 2021   0  
24 Jun 2021   0  
25 Jun 2021   0  
26 Jun 2021   0  
27 Jun 2021   0  
28 Jun 2021   0  
29 Jun 2021   0  
30 Jun 2021   0