สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2022   15  
2 Sep 2022   36  
3 Sep 2022   30  
4 Sep 2022   14  
5 Sep 2022   21  
6 Sep 2022   32  
7 Sep 2022   48  
8 Sep 2022   21  
9 Sep 2022   19  
10 Sep 2022   26  
11 Sep 2022   26  
12 Sep 2022   19  
13 Sep 2022   78  
14 Sep 2022   52  
15 Sep 2022   39  
16 Sep 2022   19  
17 Sep 2022   19  
18 Sep 2022   12  
19 Sep 2022   37  
20 Sep 2022   26  
21 Sep 2022   27  
22 Sep 2022   27  
23 Sep 2022   25  
24 Sep 2022   10  
25 Sep 2022   32  
26 Sep 2022   27  
27 Sep 2022   27  
28 Sep 2022   21  
29 Sep 2022   6  
30 Sep 2022   4