สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Nov 2022   146  
2 Nov 2022   230  
3 Nov 2022   195  
4 Nov 2022   99  
5 Nov 2022   23  
6 Nov 2022   30  
7 Nov 2022   23  
8 Nov 2022   56  
9 Nov 2022   21  
10 Nov 2022   16  
11 Nov 2022   47  
12 Nov 2022   24  
13 Nov 2022   20  
14 Nov 2022   30  
15 Nov 2022   21  
16 Nov 2022   20  
17 Nov 2022   16  
18 Nov 2022   40  
19 Nov 2022   20  
20 Nov 2022   26  
21 Nov 2022   27  
22 Nov 2022   27  
23 Nov 2022   21  
24 Nov 2022   30  
25 Nov 2022   34  
26 Nov 2022   15  
27 Nov 2022   10  
28 Nov 2022   47  
29 Nov 2022   32  
30 Nov 2022   31