สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Dec 2022   31  
2 Dec 2022   24  
3 Dec 2022   15  
4 Dec 2022   31  
5 Dec 2022   60  
6 Dec 2022   7  
7 Dec 2022   27  
8 Dec 2022   68  
9 Dec 2022   39  
10 Dec 2022   43  
11 Dec 2022   33  
12 Dec 2022   21  
13 Dec 2022   17  
14 Dec 2022   56  
15 Dec 2022   24  
16 Dec 2022   32  
17 Dec 2022   19  
18 Dec 2022   13  
19 Dec 2022   32  
20 Dec 2022   27  
21 Dec 2022   31  
22 Dec 2022   16  
23 Dec 2022   13  
24 Dec 2022   15  
25 Dec 2022   13  
26 Dec 2022   12  
27 Dec 2022   14  
28 Dec 2022   9  
29 Dec 2022   13  
30 Dec 2022   16  
31 Dec 2022   17