สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2022   17  
2 Apr 2022   12  
3 Apr 2022   15  
4 Apr 2022   16  
5 Apr 2022   12  
6 Apr 2022   13  
7 Apr 2022   19  
8 Apr 2022   12  
9 Apr 2022   34  
10 Apr 2022   15  
11 Apr 2022   23  
12 Apr 2022   19  
13 Apr 2022   10  
14 Apr 2022   62  
15 Apr 2022   45  
16 Apr 2022   18  
17 Apr 2022   27  
18 Apr 2022   13  
19 Apr 2022   16  
20 Apr 2022   29  
21 Apr 2022   14  
22 Apr 2022   11  
23 Apr 2022   15  
24 Apr 2022   21  
25 Apr 2022   37  
26 Apr 2022   26  
27 Apr 2022   51  
28 Apr 2022   17  
29 Apr 2022   24  
30 Apr 2022   20