สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2022   23  
2 May 2022   27  
3 May 2022   21  
4 May 2022   37  
5 May 2022   21  
6 May 2022   21  
7 May 2022   12  
8 May 2022   16  
9 May 2022   36  
10 May 2022   22  
11 May 2022   14  
12 May 2022   18  
13 May 2022   19  
14 May 2022   20  
15 May 2022   30  
16 May 2022   20  
17 May 2022   123  
18 May 2022   168  
19 May 2022   87  
20 May 2022   64  
21 May 2022   18  
22 May 2022   18  
23 May 2022   56  
24 May 2022   222  
25 May 2022   15  
26 May 2022   21  
27 May 2022   16  
28 May 2022   43  
29 May 2022   33  
30 May 2022   16  
31 May 2022   30