สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2022   20  
2 Jun 2022   57  
3 Jun 2022   55  
4 Jun 2022   27  
5 Jun 2022   21  
6 Jun 2022   40  
7 Jun 2022   26  
8 Jun 2022   23  
9 Jun 2022   37  
10 Jun 2022   40  
11 Jun 2022   45  
12 Jun 2022   44  
13 Jun 2022   28  
14 Jun 2022   20  
15 Jun 2022   25  
16 Jun 2022   14  
17 Jun 2022   39  
18 Jun 2022   22  
19 Jun 2022   11  
20 Jun 2022   40  
21 Jun 2022   31  
22 Jun 2022   15  
23 Jun 2022   19  
24 Jun 2022   16  
25 Jun 2022   44  
26 Jun 2022   16  
27 Jun 2022   21  
28 Jun 2022   74  
29 Jun 2022   27  
30 Jun 2022   22