สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2023   26  
2 Jan 2023   27  
3 Jan 2023   15  
4 Jan 2023   56  
5 Jan 2023   22  
6 Jan 2023   7  
7 Jan 2023   17  
8 Jan 2023   11  
9 Jan 2023   17  
10 Jan 2023   24  
11 Jan 2023   15  
12 Jan 2023   8  
13 Jan 2023   25  
14 Jan 2023   31  
15 Jan 2023   9  
16 Jan 2023   30  
17 Jan 2023   60  
18 Jan 2023   13  
19 Jan 2023   31  
20 Jan 2023   32  
21 Jan 2023   3  
22 Jan 2023   15  
23 Jan 2023   63  
24 Jan 2023   60  
25 Jan 2023   12  
26 Jan 2023   18  
27 Jan 2023   33  
28 Jan 2023   24  
29 Jan 2023   12  
30 Jan 2023   69  
31 Jan 2023   71