สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Oct 2023   31  
2 Oct 2023   20  
3 Oct 2023   14  
4 Oct 2023   13  
5 Oct 2023   91  
6 Oct 2023   43  
7 Oct 2023   10  
8 Oct 2023   14  
9 Oct 2023   27  
10 Oct 2023   23  
11 Oct 2023   70  
12 Oct 2023   10  
13 Oct 2023   14  
14 Oct 2023   23  
15 Oct 2023   16  
16 Oct 2023   13  
17 Oct 2023   24  
18 Oct 2023   35  
19 Oct 2023   11  
20 Oct 2023   27  
21 Oct 2023   15  
22 Oct 2023   43  
23 Oct 2023   20  
24 Oct 2023   33  
25 Oct 2023   28  
26 Oct 2023   67  
27 Oct 2023   34  
28 Oct 2023   11  
29 Oct 2023   44  
30 Oct 2023   37  
31 Oct 2023   57