สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Dec 2023   17  
2 Dec 2023   16  
3 Dec 2023   15  
4 Dec 2023   91  
5 Dec 2023   26  
6 Dec 2023   58  
7 Dec 2023   25  
8 Dec 2023   25  
9 Dec 2023   51  
10 Dec 2023   20  
11 Dec 2023   8  
12 Dec 2023   122  
13 Dec 2023   21  
14 Dec 2023   34  
15 Dec 2023   20  
16 Dec 2023   13  
17 Dec 2023   11  
18 Dec 2023   10  
19 Dec 2023   48  
20 Dec 2023   21  
21 Dec 2023   15  
22 Dec 2023   12  
23 Dec 2023   23  
24 Dec 2023   62  
25 Dec 2023   43  
26 Dec 2023   14  
27 Dec 2023   13  
28 Dec 2023   50  
29 Dec 2023   24  
30 Dec 2023   21  
31 Dec 2023   18