สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2023   17  
2 Apr 2023   27  
3 Apr 2023   84  
4 Apr 2023   79  
5 Apr 2023   19  
6 Apr 2023   17  
7 Apr 2023   23  
8 Apr 2023   11  
9 Apr 2023   37  
10 Apr 2023   85  
11 Apr 2023   68  
12 Apr 2023   31  
13 Apr 2023   13  
14 Apr 2023   22  
15 Apr 2023   28  
16 Apr 2023   11  
17 Apr 2023   79  
18 Apr 2023   75  
19 Apr 2023   28  
20 Apr 2023   32  
21 Apr 2023   54  
22 Apr 2023   41  
23 Apr 2023   17  
24 Apr 2023   72  
25 Apr 2023   100  
26 Apr 2023   15  
27 Apr 2023   15  
28 Apr 2023   16  
29 Apr 2023   20  
30 Apr 2023   67