สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2023   69  
2 May 2023   87  
3 May 2023   38  
4 May 2023   35  
5 May 2023   27  
6 May 2023   15  
7 May 2023   18  
8 May 2023   79  
9 May 2023   77  
10 May 2023   14  
11 May 2023   9  
12 May 2023   13  
13 May 2023   43  
14 May 2023   23  
15 May 2023   63  
16 May 2023   77  
17 May 2023   15  
18 May 2023   24  
19 May 2023   15  
20 May 2023   21  
21 May 2023   20  
22 May 2023   72  
23 May 2023   93  
24 May 2023   10  
25 May 2023   26  
26 May 2023   21  
27 May 2023   100  
28 May 2023   19  
29 May 2023   58  
30 May 2023   64  
31 May 2023   23