สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2023   41  
2 Jun 2023   56  
3 Jun 2023   41  
4 Jun 2023   20  
5 Jun 2023   28  
6 Jun 2023   16  
7 Jun 2023   44  
8 Jun 2023   44  
9 Jun 2023   31  
10 Jun 2023   59  
11 Jun 2023   23  
12 Jun 2023   8  
13 Jun 2023   25  
14 Jun 2023   13  
15 Jun 2023   54  
16 Jun 2023   26  
17 Jun 2023   31  
18 Jun 2023   12  
19 Jun 2023   27  
20 Jun 2023   28  
21 Jun 2023   19  
22 Jun 2023   26  
23 Jun 2023   16  
24 Jun 2023   18  
25 Jun 2023   61  
26 Jun 2023   35  
27 Jun 2023   33  
28 Jun 2023   41  
29 Jun 2023   22  
30 Jun 2023   33