สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2023   37  
2 Sep 2023   17  
3 Sep 2023   12  
4 Sep 2023   22  
5 Sep 2023   15  
6 Sep 2023   12  
7 Sep 2023   27  
8 Sep 2023   17  
9 Sep 2023   20  
10 Sep 2023   14  
11 Sep 2023   17  
12 Sep 2023   12  
13 Sep 2023   13  
14 Sep 2023   25  
15 Sep 2023   15  
16 Sep 2023   9  
17 Sep 2023   28  
18 Sep 2023   15  
19 Sep 2023   39  
20 Sep 2023   14  
21 Sep 2023   26  
22 Sep 2023   82  
23 Sep 2023   13  
24 Sep 2023   24  
25 Sep 2023   20  
26 Sep 2023   46  
27 Sep 2023   40  
28 Sep 2023   52  
29 Sep 2023   114  
30 Sep 2023   33