สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2016 0  
Feb 2016 0  
Mar 2016 0  
Apr 2016 0  
May 2016 0  
Jun 2016 0  
Jul 2016 0  
Aug 2016 0  
Sep 2016 0  
Oct 2016 0  
Nov 2016 64  
Dec 2016 240