สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2017 212  
Feb 2017 244  
Mar 2017 260  
Apr 2017 248  
May 2017 280  
Jun 2017 456  
Jul 2017 127  
Aug 2017 162  
Sep 2017 134  
Oct 2017 145  
Nov 2017 134  
Dec 2017 96