สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2018 348  
Feb 2018 259  
Mar 2018 302  
Apr 2018 12641  
May 2018 40443  
Jun 2018 84  
Jul 2018 215  
Aug 2018 172  
Sep 2018 189  
Oct 2018 220  
Nov 2018 377  
Dec 2018 293