สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2019 256  
Feb 2019 296  
Mar 2019 277  
Apr 2019 302  
May 2019 293  
Jun 2019 288  
Jul 2019 500  
Aug 2019 736  
Sep 2019 579  
Oct 2019 546  
Nov 2019 654  
Dec 2019 716