สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2021 1020  
Feb 2021 957  
Mar 2021 909  
Apr 2021 1072  
May 2021 1290  
Jun 2021 1156  
Jul 2021 910  
Aug 2021 1049  
Sep 2021 996  
Oct 2021 807  
Nov 2021 739  
Dec 2021 576