สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2022 0  
Feb 2022 673  
Mar 2022 808  
Apr 2022 663  
May 2022 1287  
Jun 2022 919  
Jul 2022 1904  
Aug 2022 1002  
Sep 2022 795  
Oct 2022 1816  
Nov 2022 1377  
Dec 2022 788