สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2022 0  
Feb 2022 673  
Mar 2022 808  
Apr 2022 663  
May 2022 1287  
Jun 2022 919  
Jul 2022 1904  
Aug 2022 1002  
Sep 2022 795  
Oct 2022 45  
Nov 2022 0  
Dec 2022 0