สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Year count
2016 304  
2017 2498  
2018 55543  
2019 5443  
2020 12919  
2021 11481  
2022 12032  
2023 10814  
2024 6505