กิจกรรม

ข่าวสาร

รายละเอียดข่าวสาร


       การติดตั้งระบบไฟฟ้า ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจในวิธีการทำงาน เกี่ยวกับไฟฟ้า ทั้งชนิดกระแสไฟฟ้าที่ใช้แรงเคลื่อน 220 โวลท์ และ 380 โวลท์  เนื่องจากกระแสไฟฟ้าเป็นเรื่องที่อันตรายและมีความเสี่ยงสูง ถ้าหากผู้ติดตั้งระบบไฟฟ้าไม่ชำนาญจะส่งผลให้เกิดความเสียหายได้มหาศาล เช่น เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือกระแสไฟฟ้าที่ใช้หล่อเลี้ยงเครื่องจักรไม่เพียงพอทำให้การผลิตล่าช้า ทำให้ส่งสินค้าเข้าสู่ตลาดไม่ทัน ผู้บริโภคก็จะหันไปซื้อสินค้าทางเลือกอื่นแทน ส่งผลกระทบให้ผู้ประกอบการขาดทุนและเสียโอกาสในการขยายธุรกิจ 

ติเตั้งระบบไฟฟ้าโรงงงาน

อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการติดตั้งระบบไฟฟ้า ได้แก่

1. ร่างกายถูกสัมผัสกับกระแสไฟโดยตรง ในขณะที่กำลังต่อสายวงจรทำให้มีกระแสไฟไหลผ่านเข้าในร่างกายซึ่งถ้าไฟฟ้าไหลผ่านอวัยวะที่สำคัญก็อาจทำให้ถึงแก่ชีวิตได้ 
2. เพลิงไหม้อัคคีภัย เกิดจากมีประกายไฟและความร้อนที่สูงผิดปกติ ซึ่งตามหลัดทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้นั้น จะต้องมีองค์ประกอบครบ 3 อย่าง คือ เชื้อเพลิง แหล่งความร้อน และออกซิเจน 

ดังนั้นการป้องกันไฟไหม้ที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าจึงต้องขจัดองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสามอย่าง ซึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ ได้แก่

       -    ประกายไฟที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร
       -    หัวต่อหรือหัวขั้วสายไฟ มีอาการหลวมจึงเกิดการเดินของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอ
       -    การเกิดประกายไฟ (spark) จากการเดินไม่เรียบของกระแสไฟ
       -    การใช้ฟิวส์ไม่ถูกต้อง ขนาดไม่เหมาะสม หรือใช้สวิทซ์ตัดไฟอัตโนมัติไม่เหมาะสม
       -    กระแสไฟฟ้าไหลผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้ามากเกินไป
       -    มอเตอร์ทำงานเกินกำลัง
       -    ต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ามากเกินไปในเต้าเสียบเดียวกัน
       -    แรงดันไฟฟ้าที่ขั้วมอเตอร์ไฟฟ้าต่ำเกินไป ซึ่งโดยสรุปสาเหตุเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุหลักของการเกิดเพลิงไหม้ที่เกิดจากไฟฟ้าทั้งสิ้น

สาเหตุหลักที่ทำให้การติดตั้งไฟฟ้าโรงงานมีปัญหา ได้แก่

1. ระบบการบริหาร 
      – ไม่มีการประสานงานระหว่างฝ่ายผลิตกับซ่อมบำรุง เช่น ไม่มีระบบการล็อคกุญแจและแขวนป้าย (Lock-out and Tag-out)
      – ไม่มีแบบแปลนไฟฟ้าข้อมูลและตัวเลขทางเทคนิคต่างๆ ของระบบไฟฟ้าในโรงงานที่ถูกต้อง เช่น เมื่อมีการต่อเติมระบบไฟฟ้า แต่ไม่มีการอัพเดทข้อมูลไม่ได้นำข้อมูลไปเพิ่มเติมในแบบแปลน
      – ขาดช่างเทคนิคที่มีความรู้ความสามารถ 

2. การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน ทำให้ระบบไฟฟ้าในโรงงานไม่มีมาตรฐานเพียงพอ

3. การทำงานในสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย เช่น บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานมีความเปียกชื้น ซึ่งจะทำให้ร่างกายเป็นสื่อนำไฟฟ้าได้ดี

4. ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า หรือใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ขาดความรู้เรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับการติดตั้ง และ/หรือการใช้งานอย่างถูกวิธี เช่น

       4.1 ช่างไฟฟ้า
       – ขาดความรู้ที่แท้จริงเกี่ยวกับหลักการและกฎทางไฟฟ้า
       – ต่อสายไฟไม่ดี หรือวิธีการต่อไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน
       – ไม่ตัดวงจรไฟฟ้าก่อนปฏิบัติงาน
       – ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าผิดลักษณะ
       – ปฏิบัติงานโดยไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ เป็นต้น

       4.2 ผู้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า
       – ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุด มีกระแสไฟฟ้ารั่ว
       – ใช้อุปกรณ์ผิดประเภท (เช่น การใช้เต้าเสียบผิดประเภท)
       – ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายมีความเปียกชื้น
       – รีบเร่งปฏิบัติงาน เป็นต้น

งานติดตั้งระบบไฟฟ้า

ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม ออกแบบระบบไฟฟ้า วางระบบไฟฟ้าโรงงาน

      บริษัท สยาม-ซันนี่ โวลท์ จำกัด ให้บริการติดตั้งระบบไฟฟ้า รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน งาน Solar farm ติดตั้งตู้คอนโทรล บริการออกแบบตู้คอนโทรล ในโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงาน อาคาร ต่างๆ ติดตั้งระบบไฟฟ้าเดต้าเซ็นเตอร์ บริการตรวจเช็คระบบไฟฟ้า แผงสวิทซ์บอร์ด PLC ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ โซล่าฟาร์ม วางระบบไฟฟ้าโรงงาน ระบบไฟฟ้าทั้งแรงต่ำและแรงสูง ดูแลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในโรงงานและสถานประกอบการ

      ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าโรงงาน ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้างานติดตั้งระบบไฟฟ้า, ติดตั้ง Solar Farm, ติดตั้งตู้คอนโทรล, ออกแบบตู้คอนโทรล ระบบ Solar Farm ติดตั้งระบบโซล่าฟาร์ม โซล่าเซลล์ ติดตั้งระบบไฟฟ้า รับออกแบบระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม

สามซันนี่

รับออกแบบ ติดตั้ง และบริการตรวจซ่อม
      1. ระบบไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม สำนักงาน อาคารชุด
      2. ระบบควบคุมเครื่องจักรไฟฟ้า ทุกชนิด
      3. ระบบตู้คอนโทรล แผงสวิทซ์บอร์ด PLC
      4. การประหยัดไฟฟ้าในโรงงาน การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์
      5. ควบคุม บริหารงานโดย วิศวกร และช่างเทคนิคที่ชำนาญงาน
      6. ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า

------------------------------------------------------------------------------------------
บทความที่เกี่ยวข้อง
ความปลอดภัยของการติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานเป็นเรื่องที่สำคัญ 
• รับติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานและระบบโซล่าเซลล์ โดยบริษัท สยาม-ซันนี่ โวลท์  
บริการติดตั้งระบบศูนย์ข้อมูล (Data Center System)  

Admin