สินค้า

ระบบศูนย์ข้อมูล

ศูนย์รวมข้อมูล (data center) คือ จุดศูนย์รวมของระบบเซิฟเวอร์ด้านเครือข่ายไอที (IT) ที่เปรียบเสมือนหัวใจหลักหรือสมองขององค์กร เพราะทำหน้าที่เก็บข้อมูล โปรแกรม ซอฟต์แวร์ โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร โดยเป็นพื้นที่สำหรับจัดวางระบบประมวลผลกลางและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กร ซึ่ง data center จะช่วยให้ระบบต่างขององค์กรสามารถพัฒนาให้เหมาะสมกับธุรกิจได้เป็นอย่างดี ซึ่งถ้าจะเลือกซื้อ Data Center ควรเลือกคำนึงถึงระดับของ Tier เพื่อประกอบการตัดสินใจเพราะยิ่ง Tier สูงขึ้นราคาก็ยิ่งแพงขึ้นเพราะมี Uptime ที่สูงขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดขององค์และต้นทุนที่ผู้ประกอบการมองว่าเหมาะสมกับองค์กรของตน

บริษัท สยาม - ซันนี่ โวลท์ จำกัด บริการติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าโรงงาน สำนักงาน และอาคาร ติดตั้งระบบโซล่า เซลล์ โซล่าฟาร์ม (solar farm) รับทำตู้สวิทช์บอร์ด (Switch Board) ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า ติดตั้งตู้คอนโทรล ตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบ PLC ดูแลหลังการติดตั้งเป็นอย่างดี โดยควบคุมบริหารงานโดย วิศวกร และช่างเทคนิคที่ชำนาญงาน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง