สินค้า

Precision Air System

ระบบแอร์ในห้องเซิฟเวอร์ (Precision Air System) คือ ระบบปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น โดยระบบแอร์ในห้องเซิฟเวอร์จะสามารถควบคุมอุณหภูมิได้อย่างดีและมีความแม่นยำสูง นิยมใช้กับห้องที่ต้องการควบคุบอุณหภูมิและความชื้นเป็นพิเศษ เช่น ห้องศูนย์รวมข้อมูล (Data Center) ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องแลป เป็นต้น และที่ต้องใช้ระบบพรีซิชั่นแอร์ (Precision Air System) เพราะห้องเซิฟเวอร์จะเป็นแหล่งรวมของอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องมีความร้อนเกิดขึ้นแน่นนอน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีระบบระบายอากาศและติดตั้งระบบระบบพรีซิชั่นแอร์ เพื่อช่วยระบายความร้อนและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

บริษัท สยาม - ซันนี่ โวลท์ จำกัด บริการติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าโรงงาน สำนักงาน และอาคาร ติดตั้งระบบโซล่า เซลล์ โซล่าฟาร์ม (solar farm) รับทำตู้สวิทช์บอร์ด (Switch Board) ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า ติดตั้งตู้คอนโทรล ตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบ PLC ดูแลหลังการติดตั้งเป็นอย่างดี โดยควบคุมบริหารงานโดย วิศวกร และช่างเทคนิคที่ชำนาญงาน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง