สินค้า

โซล่าฟาร์ม

โซล่าเซลล์ (Solar cell) คือ แผงวงจรที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยแผงโซล่าเซลล์จะทำหน้าที่รับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเก็บสะสมพลังงานแสงอาทิตย์ไว้และเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าแทน ซึ่งปัจจุบันโรงงานหรือองค์กรต่าง ๆ นิยมติดตั้งระบบโซล่าเซลล์กันอย่างมากในยุคปัจจุบัน เพราะสามารถช่วยลดต้นทุนในการผลิตและลดค่าไฟฟ้าให้กับโรงงานหรือองค์กรได้เป็นอย่างดี ด้วยวิธีการติดตั้งโซล่าเซลล์จำนวนเยอะ ๆ มาเรียงต่อกัน ในภาษาทางการเรียกกันว่า "โซล่าฟาร์ม (Solar Farm)" ดังนั้นการติดตั้งโซล่าฟาร์มจึงเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่มีศักยภาพสูงและเป็นพลังงานสะอาดไร้มลพิษ สามารถใช้งานได้อย่างไร้ความกังวลเพราะแสงอาทิตย์ใช้อย่างไรก็ไม่มีวันหมด

บริษัท สยาม - ซันนี่ โวลท์ จำกัด บริการติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าโรงงาน สำนักงาน และอาคาร ติดตั้งระบบโซล่า เซลล์ โซล่าฟาร์ม (solar farm) รับทำตู้สวิทช์บอร์ด (Switch Board) ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า ติดตั้งตู้คอนโทรล ตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบ PLC ดูแลหลังการติดตั้งเป็นอย่างดี โดยควบคุมบริหารงานโดย วิศวกร และช่างเทคนิคที่ชำนาญงาน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง