สินค้า

สวิตช์บอร์ด

ตู้สวิทช์บอร์ด (Switch Board) หรือ ตู้ MDB (Main Distribution Board) เป็นตู้ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นจุดศูนย์รวมควบคุมระบบไฟฟ้าที่จะกระจายไฟฟ้าไปหล่อเลี้ยงตามจุดต่าง ๆ ภายในโรงงานอุตสาหกรรมหรือองค์กร ซึ่งตู้สวิตช์บอร์ดมีให้เลือกหลากหลายแบบมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่อยู่ที่ความเหมาะสม นิยมใช้ในอาคารกลางถึงขนาดใหญ่และโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้ไฟเป็นจำนวนมากเพื่อควบคุมระบบไฟฟ้าของโรงงานและป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรได้เป็นอย่างดี
 

บริษัท สยาม - ซันนี่ โวลท์ จำกัด บริการติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าโรงงาน สำนักงาน และอาคาร ติดตั้งระบบโซล่า เซลล์ โซล่าฟาร์ม (solar farm) รับทำตู้สวิทช์บอร์ด (Switch Board) ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า ติดตั้งตู้คอนโทรล ตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบ PLC ดูแลหลังการติดตั้งเป็นอย่างดี โดยควบคุมบริหารงานโดย วิศวกร และช่างเทคนิคที่ชำนาญงาน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง