สินค้า

งานติดตั้งระบบไฟฟ้า

ระบบไฟฟ้าโรงงาน คือ ศูนย์รวมของระบบไฟฟ้าของโรงงานอุตสาหกรรม โดยต้องอาศัยการออกแบบหรือติดตั้งระบบไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลักวิศวกร มีการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานถูกต้องตามความเหมาะสมของกำลังไฟฟ้า เพื่อให้ระบบไฟฟ้าสามารถทำงานได้ประสิทธิภาพสูงสุดและปลอดภัย ซึ่งการออกแบบระบบไฟฟ้าของแต่ละโรงงานอุตสาหกรรมจะมีปัจจัยที่ควรคำนึงถึง ดังนี้
          • ขนาดของโรงงาน
          • กำลังไฟฟ้าที่ต้องการใช้งาน
          • กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม
          • ประเภทของอุปกรณ์ที่ต้องใช้งาน
          • ปัจจัย ทุน ความเสี่ยง

บริษัท สยาม - ซันนี่ โวลท์ จำกัด บริการติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าโรงงาน สำนักงาน และอาคาร ติดตั้งระบบโซล่า เซลล์ โซล่าฟาร์ม (solar farm) รับทำตู้สวิทช์บอร์ด (Switch Board) ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า ติดตั้งตู้คอนโทรล ตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบ PLC ดูแลหลังการติดตั้งเป็นอย่างดี โดยควบคุมบริหารงานโดย วิศวกร และช่างเทคนิคที่ชำนาญงาน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง