สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2020 664  
Feb 2020 631  
Mar 2020 800  
Apr 2020 854  
May 2020 985  
Jun 2020 972  
Jul 2020 1237  
Aug 2020 1337  
Sep 2020 2043  
Oct 2020 1490  
Nov 2020 1044  
Dec 2020 862